De assistenten en ik wensen U de beste wensen voor 2020 en veel gezondheid toe.